Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!!

Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!!

Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!! Reklamlarda Çocukların Çalışma Saatlerine ilişkin Düzenleme: Çocukların çalıştırılmasına ilişkin Torba Yasa ile İş Kanunu’nun 71. maddesine ilave edilen düzenleme 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’de...
İcra Takibi ve Haciz !!!

İcra Takibi ve Haciz !!!

İcra Takibi ve Haciz !!! İcra Takibi nedir? Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işleme verilen hukuki addır. Haciz nedir? Borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması işlemine haciz işlemi denmektedir.Halk...