Resmi Gazetede Bugün – 22.04.2021 Perşembe

Nis 23, 2021Resmi Gazetede Bugün

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

22 Nisan 2021 Perşembe

Yasama

Kanun 

 • 15 Nisan 2021’de kabul edilen 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme ve İdare 

Milletlerarası Andlaşmalar 

 • Karar Sayısı: 3858 T.C ile KKTC Hükümetleri Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının onaylanması 
 • Karar Sayısı: 3859 T.C tarafından KKTC’ye 100.000 doz Covid-19 aşısı hibe edilmiştir.
 • Karar Sayısı: 3860 T.C tarafından Gine Bissau’ya 2 adet ventilatör cihazı hibe edilmiştir.
 • Karar Sayısı: 3861 T.C Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması
 • Karar Sayısı: 3862 Pakistan’da Kurulan ve Türk devlet kurumu statüsünde olan Türk Maarif Vakfı’nın Statü ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın onayı 
 • Karar Sayısı: 3866 Arabuluculuk Sonunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

 • Karar Sayısı: 3863 Türkiye – AB OTÜ Ortak Komitesi Kararının Birleşik Krallık adına da geçerliliğinin devamı adına değişikliklerin onaylanması

Cumhurbaşkanı Kararları 

 • Karar Sayısı: 3867 İthalatta İlave Gümrük Vergisi (İGV) Hakkında Değişiklik 
 • Karar Sayısı: 3869 TC Merkez Bankası’nın Genel Kurul toplantılarına hak sahiplerinin elektronik ortamdan da katılabileceğine dair karar
 • Karar Sayısı: 3868 MEB bünyesindeki Okul ve Kurumlara azami 250.000 ton kömür dağıtımı 
 • Karar Sayısı: 3879 2021-22 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi- Kesinti oranlarında değişiklikler 
 • Çeşitli illerde çeşitli alanların doğal sit statüsünü koruması statülerinin yeniden değerlendirilmeleri sonucu, bazı alanların kesin korunacak hassan alan olarak tescil ve ilan edilmeleri
 • Bursa Hanlar Bölgesinde bazı alanların Belediye tarafından acil kamulaştırılmasına dair 
 • Bazı taşınmazların Karaman OSB- Ereğli Enerji Taşımı hattı çalışmaları kapsamında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından acele kamulaştırılması 
 • GAP kapsamında acil kamulaştırmalar

Yönetmelik 

 • CB Strateji ve Bütçe Başkanlığından Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik